Công ty Công việc Lĩnh vực Địa chỉ Lương
VIETTEL Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Callcenter Chăm Sóc Khách Hàng - Telesales CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Nhân Viên Telemarketing CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỂM TIN VIỆT Nhân Viên Telesales Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Qua Điện Thoại CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
Niềm Tin Việt 7. CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Nhân viên tuyển dụng (HR) Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Niềm Tin Việt 6. TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Niềm Tin Việt 5. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
4. TỔNG ĐÀI VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI - INTERNET – TRUYỀN HÌNH VIETTEL TELECOM Toàn quốc