Công ty Công việc Lĩnh vực Address Lương
VIETTEL Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Callcenter Chăm Sóc Khách Hàng - Telesales CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Nhân Viên Telemarketing CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỂM TIN VIỆT Nhân Viên Telesales Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
NIỀM TIN VIỆT Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Qua Điện Thoại CS Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa thuận
Niềm Tin Việt (Tiếng Việt) 7. CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Human Resource Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Niềm Tin Việt (Tiếng Việt) 6. TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Niềm Tin Việt (Tiếng Việt) 5. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
(Tiếng Việt) 4. TỔNG ĐÀI VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI - INTERNET – TRUYỀN HÌNH VIETTEL TELECOM Toàn quốc
 Connect to NTV

Tuyển dụng khu vực HCM:

Hotline: 028 222 5 7777 - 0963 968 969

Mail: tuyendung@niemtinviet.com.vn

Tuyển dụng khu vực HN:

Hotline: 0961 078 075

Mail: tuyendung.hni@niemtinviet.com.vn