Công ty Công việc Lĩnh vực Địa chỉ Lương
Viettel Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 5.000.000-10.000.000
Niềm Tin Việt Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 5.000.000-7.000.000
Niềm Tin Việt Callcenter Chăm Sóc Khách Hàng - Telesales Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội,Đồng Tháp,Bà Rịa-Vũng Tàu,Đà Nẵng,Cần Thơ,Bình Dương 5.000.000-7.000.000
Niềm Tin Việt Nhân Viên Telemarketing Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội,Đồng Tháp,Bà Rịa-Vũng Tàu,Đà Nẵng,Cần Thơ,Bình Dương 7.000.000-10.000.000
Niềm Tin Việt Nhân Viên Telesales Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 5.000.000-7.000.000
Niềm Tin Việt Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Qua Điện Thoại Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 5.000.000-7.000.000
Niềm Tin Việt Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân sự Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội 5.000.000-7.000.000
Niềm Tin Việt Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bán Hàng Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Niềm Tin Việt Chuyên Viên Kinh Doanh Kinh doanh Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội Thỏa Thuận
Viettel Tổng Đài Viên Tư Vấn Dịch Vụ Điện Thoại- Internet- Truyền Hình Viettel Telecom Kinh doanh Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đồng Nai,Hà Nội,Đồng Tháp,Bà Rịa-Vũng Tàu,Đà Nẵng,Cần Thơ,Bình Dương 5.000.000-7.000.000